Základní škola

 

      O základní škole

      Jsme ZŠ rodinného typu s krásnými, zdravými a spokojenými dětmi, které k nám bezproblémově přecházejí z naší malé, ale útulné MŠ. Společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činnosti a zábavy v obnovených učebnách, na školním pozemku, v přilehlém sportovním a dětském areálu. Snažíme se s dětmi vzájemně respektovat, jeden druhému naslouchat, nenalhávat si, být k sobě tolerantní a přátelští.

      Učíme se o...

• pracujeme podle vlastního ŠVP "Učíme se spolu"

• podle tempa, schopností a soustředění žáků
• kreativním způsobem výuky, který vede dítě ke každodennímu pokroku a uspokojení
• pěstujeme v dětech sebedůvěru, zodpovědnost, kázeň a pracovní návyky
• žáky nepřetěžujeme a dbáme na jejich správný psychický vývoj
• učením napomáháme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí
• dbáme na individuální přístup ke všem žákům (nadprůměrným - podprůměrným)
• nově vedeme žáky k sebehodnocení a samokontrole
• podporujeme u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi

 

      Věděli jste, že...

• na mimoškolních aktivitách se podílí SRPŠ, místní organizace a spolky
• podporujeme psí útulek v Lukavici
• vracíme dětem úsměvy (Fond Sidus)
• rádi připravujeme pro děti i pro rodiče řadu mimoškolních akcí (sportovních, kulturních…)
• máme spoustu celoročních i krátkodobých projektů
• v zimě a na jaře se pravidelně setkáváme s našimi důchodci a přáteli školy
• spolupracujeme s okolními školami a školkami (setkávání "páťáků", ...)
• snažíme se být pro naše malé kamarády z MŠ "správným vzorem"
• chceme vychovávat šťastné a spokojené děti a dát jim dobré základy do života
• spolu s kulturní komisí OÚ dodržujeme tradici vítání občánků

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd Bílý Újezd 47
518 01 Dobruška

Právní forma: příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
IČ organizace: 70980861

+420 494 666 136

skolabilyujezd@seznam.cz