Náš tým

- ředitelka MŠ a ZŠ

- třídní učitelka I. třídy

- metodik prevence

- vedoucí kroužku "Pohoda"

- náprava VPÚ

- třídní učitelka II. třídy

- školská rada

- knihovnice

- koordinátorka projektu: "Cestujeme s Emilkou"

- vedoucí badatelského kroužku

- vychovatelka ŠD

- učitelka ZŠ

- enviromentální výchova

- koordinátorka projektu "Běháme s Emilem"

- vedoucí kroužku "Angličtina"

- učitelka MŠ

- vedoucí kroužku "Angličtina"

 

- učitelka MŠ

- preventistka PO

- vedoucí kroužku "Flétničky"

- asistentka v MŠ a ZŠ

- vedoucí ŠJ

- hospodářka

- školnice, uklizečka a pomocná kuchařka

- vedoucí kroužku "Šikulky"

- kuchařka

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd Bílý Újezd 47
518 01 Dobruška

Právní forma: příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
IČ organizace: 70980861

+420 494 666 136

skolabilyujezd@seznam.cz